logo.gif


”Qwinnfôlksjôra” – Kvinnfolksgöra

 

Många kustsamhällen har en stark särprägel. Fiske och sjöfart har medfört periodisk bortovaro från hemorten…
Männens periodiska bortovaro har också gett kvinnorna ett större socialt och ekonomiskt ansvar än i många
andra samhällsmiljöer.

(Hellspong / Löfgren, Land och stad)  

Quinnfolksgöra

I Hönö Hembygdsgårds samlingar finns det 18 ”strygejärn” – strykjärn – av olika modeller och ålder. Kring dessa strykjärn och en gammal ”tjaggsôffa” – schaggsoffa – som nyligen skänkts till oss, har vi ordnat en liten utställning kallad ”Qwinnfôlksjôra”.

Utställningen vill visa upp glimtar ur f.a. skärgårdskvinnans liv, främst under epoken 1850 till 1950. Med hjälp av föremål som finns i samlingarna samt en del inlånade föremål försöker vi väcka tankar kring hur kvinnornas liv kan ha tett sig här ute. Samtidigt vill vi också visa fram föremålen i sig.

Wevinga

 

 

 
Utställningen belyses med texter av olika slag, främst är de hämtade ur Hembygdsprojektets böcker ”Öckeröarnas historia”. Utdrag ur andra texter förekommer också, källorna anges under texten.
När det gäller rubriker så har vi först och främst använt oss av lokala dialektala ord och uttryck, därefter kommer en ”svensk översättning” där vi tycker att detta behövs.

Dialekt är ju talspråk och det uppstår problem när den ska skrivas ner. Eftersom korrekt fonetisk skrift är svår, har vi valt att underlätta det hela och skrivit ner dialekten så som den låter… eller något ditåt.

Tjaggsôffa

Graphic3.gif - 801 Bytes