logo.gif

medlemsavgift Välkommen som medlem i Hönö Hembygdsförening!

Du betalar in medlemsavgiften via

Bankgiro 5480-6799

    Årsavgiften för 2012 är:
  • Enskild medlem 60 kr
  • Familj, medlem 100 kr.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress.
Då är du med och stödjer föreningens verksamhet att bevara Hembygdsgården, Kvarnen och hembygdskulturen på Hönö!

 
Gåvor till Hönö Hembygdsförening
Om du vill lämna en penninggåva till Hönö Hembygdsförening, går det utmärkt via föreningens bankgiro 5480-6799. Skriver du namn och adress så har vi möjlighet att sända dig en bekräftelse på att gåvan mottagits.

Om du har något äldre föremål eller skrift som du vill lämna, så är vi tacksamma om du kontaktar oss via telefon
0707-22 88 08.

Vill du skriva till oss är adressen:
Hönö Hembygdsförening
Västra vägen 24
475 42 Hönö
E-post: hembygd@hono.se